Почистване на малки пречиствателни станции за битови отпадни води

За да осигурим ефективната работа на пречиствателните станции, е от съществено значение те да бъдат редовно почиствани и поддържани. Неправилната или липсваща поддръжка може да доведе до намалена ефективност на системата, замърсяване на околната среда и потенциални здравословни рискове.

Ние от Интер канали се стремим да предоставим на нашите клиенти необходимите знания и услуги, за да поддържат своите пречиствателни станции в най-добро състояние. Разбираме важността на правилната функция и поддръжка на тези системи и сме готови да осигурим най-ефективното и безопасно почистване.

 

Почистване на малки пречиствателни станции

 

Как работят малките пречиствателни станции

Малките пречиствателни станции за битови отпадни води са сложни системи, проектирани да премахват замърсяванията и замърсителите от отпадните води, преди те да бъдат върнати в околната среда.

Входящите отпадни води първо преминават през груби филтри и решетки, които премахват по-големите частици и твърди отпадъци, като камъни, клони и пластмасови отпадъци.

След това водата се насочва към септична камера, където се отделят и натрупват тежките частици и утайки от водата. Тук се започва процесът на разделение между течната и твърдата част на отпадната вода.

След септичната камера, отпадната вода минава през аеробни и анаеробни бактериални процеси. В аеробните условия бактериите разграждат органичните замърсявания в присъствие на кислород, докато в анаеробните условия разграждането се извършва без наличие на кислород. Тези процеси премахват органичния материал и намаляват нивата на азот и фосфор, които могат да бъдат вредни за околната среда.

В зависимост от конкретния дизайн на пречиствателната станция, следващата стъпка може да включва филтрация на водата и допълнителна дезинфекция, като използване на хлор или ултравиолетова светлина, за унищожаване на бактерии и вируси.

Процесите в пречиствателните станции премахват замърсителите и органичните вещества от отпадната вода, преди тя да бъде върната в природата.

След премахването на опасните микроорганизми и химични съединения от отпадната вода тя се връща в природата, не представлява заплаха за местните екосистеми и флора и фауна.

 

Сигнали за необходимост от почистване и поддръжка

Обърнете внимание на следните сигнали, които може да свидетелстват за проблеми във вашия система и да показват необходимост от почистване и поддръжка:

 • Неприятни миризми

Ако започнете да усещате необичайни или неприятни миризми около областта на пречиствателната станция, това може да бъде признак за некачествено разграждане на отпадните води и забавяне на процесите в станцията.

 • Забавено оттичане

Ако баните и тоалетите в дома ви започнат да се източват бавно или се запушват често, това може да бъде следствие от натрупвания на отлагания в пречиствателната станция.

 • Изливане на некачествена вода

Ако виждате, че отпадната вода, която се изтича от системата, изглежда мътна, с необичайни цветове или съдържа частици, това може да бъде признак за проблем в пречиствателната станция.

 • Звуци от системата

Необичайни шумове или вибрации, идващи от оборудването на пречиствателната станция, могат да бъдат индикатори за технически проблеми, които изискват незабавно внимание.

 

Определяне на честотата на необходимите поддръжки и почиствания за оптимална ефективност

Честотата на поддръжка и почистване на вашата малка пречиствателна станция може да варира в зависимост от нейния размер, тип, обем на отпадната вода и други фактори. Обаче, ето някои общи насоки за оптимална ефективност:

 • Редовна проверка

Извършването на редовни проверки, например веднъж на година, може да помогне за откриване на проблеми преди те да станат по-сериозни.

 • Почистване на септичната камера

Септичната камера обикновено се почиства на всеки 3 до 5 години, но тази честота може да варира според натоварването и размера на системата.

 • Поддръжка на електрическата и механичната част

Електрическите и механичните компоненти трябва да бъдат проверявани и поддържани периодично, според указанията на производителя.

 • Следване на препоръки от производителя

Винаги спазвайте указанията на производителя и се консултирайте с професионалисти, когато се нуждаете от почистване и поддръжка на вашата пречиствателна станция.

Запомнете, че редовната поддръжка и почистване на малките пречиствателни станции не само подобряват тяхната ефективност, но и помагат за предотвратяване на скъпи ремонти и запазване на околната среда.

 

Процедура за почистване и поддръжка

Процесът по почистването започва с подробна инспекция и оценка на цялата система. Специалистите от Интер канали проверяват състоянието на всички компоненти и оценяват общата функционалност на пречиствателната станция.

След това водата от системата се изолира и източва, за да се осигури безопасност и лесен достъп до различните компоненти.

Септичната камера се изпразва и почиства от твърди отлагания и остатъци, които са се натрупали там.

Филтрите и бактериалните полета се почистват и поддържат така, че да се осигури нормалната тяхна работа.

След приключване на почистването и поддръжката, системата се пълни с вода и се извършват тестове, за да се уверим, че всичко работи както трябва.

Фирма Интер канали използва вакуумни цистерни с висока производителност, които позволяват бързо и ефективно източване на септичните камери и резервоари.

Екипът ни има дългогодишен опит и надеждна репутация в областта на почистването и поддръжката на малки пречиствателни станции за битови отпадни води. Ние сме готови да предоставим най-добрите услуги в столицата и региона, които гарантират ефективността и дълготрайността на вашата система за обработка на отпадъци.

 

Съвети за поддръжка от страна на клиентите

За да осигурите надеждното и ефективно функциониране на вашата малка пречиствателна станция за битови отпадни води и да помогнете за запазване на околната среда, следвайте тези съвети за поддръжка:

 • Извършвайте редовни инспекции на вашата пречиствателна станция, като следите за неизправности, като миризми, забавено оттичане или визуални проблеми;
 • Проверявайте нивата на отпадната вода в септичната камера;
 • Внимателно следвайте указанията на производителя за поддръжка и почистване на вашата система;
 • Избягвайте използването на агресивни химикали и излишно много почистващи средства, които могат да повредят бактериалните процеси в системата.

Редовната проверка и поддръжка на малките пречиствателни станции не само осигуряват тяхната дълготрайност и ефективност, но и имат значително влияние върху околната среда.

Много регионални и национални органи имат строги стандарти за поддръжка на пречиствателни станции. Редовната проверка и поддръжка ви помагат да спазвате тези изисквания и да избегнете правни проблеми.