Видеодиагностика на канали

Когато има проблем в канализацията, точното установяване на мястото на проблема и на ситуацията се постига с видеодиагностика. Тя е необходима, когато трябва да се установят причините за запушвания, течове, пукнатини.

 

Видеодиагностика за скрити тръби

 

Има случаи, в които е налице теч, явно има повреда в канализацията, но не може да се установи без оглед на вътрешността на тръбите къде се намира тя и каква е точно.

А има и случаи, в които някои тръби са скрити. За откриването на местоположението им ни помага видеодиагностиката.

Интер Канали разполага с модерно оборудване за видеодиагностика.

  Свържете се с Интер канали за видеодиагностика в София и региона  – на телефон 0876 926 196!

 

Видеодиагностика при запушен канал

С този вид диагностика по-бързо се установява и самото място на запушването. Освен това установяваме до каква степен е замърсен участъкът със запушване и какви са отпадъчните наслагвания. В такива случаи диагностика с видеокамера е възможна, ако каналът не е пълен с вода.

След като извършим огледа с видеокамера, ще изберем начина на работа и какво оборудване и уреди да използваме за отпушването.

 

Видеодиагностика при запушен канал

 

Видеодиагностика за търсене на дефекти в тръбите

Тръбите могат да се пукнат, да се разместят. За да намерим дефектиралия участък, използваме видеокамера. С видеодиагностиката получаваме информация за това, какъв е дефектът, къде точно се намира. След това предприемаме ремонта.

Този вид диагностика е особено удобен при канализация със стари видове тръби, при които по-често се получават такива дефекти.

 

Видеодиагностика за скрити тръби

Във водопроводните системи често има тръби, които са скрити, особено ако са положени на голяма дълбочина. За проверка дали има скрити тръби и за установяване къде точно са те използваме видеокамера.

 

Видеодиагностика след извършване на ремонт

Ако се наложи да ремонтираме канализационни тръби, след това видеодиагностиката е начинът да проверим цялата система, като последен етап от цялостните ремонтни дейности преди издаването на обекта.

 

видеодиагностика на дефекти в канализацията

 

Видеодиагностика преди пускане в действие на нова канализация

Преди да се пусне в действие мрежата за вода и канализация, трябва да проверим състоянието на тази мрежа и да се уверим, че всичко е наред. Затова използваме видеокамерата за подробен оглед на мрежата.

 

Видеокамера, които използва екипът ни

Използваме видеокамера с жило за тръби с по-малък диаметър и робот камера за по-големите тръби.

   При често повтарящи се проблеми с канализацията позвънете за видеодиагностика на телефон 0876 926 196!

 

Видеодиагностика

 

Видеодиагностиката спестява къртене и копаене

Ако в канализацията има повреда, тя може например да е близо до мястото на появяване на теча, а може да е в друг участък. Без използване на видеокамера би се наложило къртене, докато се достигне до мястото, от което започва течът, или за канализация извън сграда би се наложило копаене, което би продължило дълго, ако дефектният участък не е близо до сградата.

С видеодиагностика се спестява излишно време и труд. Положението може да е критично и течът да избие и да наводни помещение. А при пълно запушване водата може да започне да се връща и да се стигне до наводнение. С оглед с видеокамера пестим време и не се кърти или копае излишно. Така извършваме ремонта по-бързо и разходите за вас са по-ниски.

За видеодиагностика на дефекти в канализацията ви, при запушвания, при необходимост от ремонт и други случаи разчитайте на опитността и професионализма на Интер Канали.