Смяна на стари водопроводни тръби

Ремонт за смяна на стари тръбопроводи с нови PVC тръби се налага поради по-лошите качества на старите видове материали в сравнение с PVC.

Понякога собствениците не забелязват други признаци на проблеми освен чести запушвания. Както камениновите, така и металните тръби в течение на времето стават грапави, което улеснява отлагането на замърсявания от отпадните води. Така се стига до запушвания.

Обърнете се към Интер Канали, ако в дома си имате стари водопроводни и канализационни тръби. Ремонта може да ви спести редица проблеми, включително и наводнение, ако се образува масивно запушване и водата започне да се връща. Износването на старите тръби, които имат по-кратък експлоатационен срок, може да доведе до течове. Смяната на старите тръби с нови от екипа ни ще подобри работата на ВиК системата в дома ви.

Още един фактор, който причинява износване на тръбите, е твърдата вода.

Но не на последно място ще поставим количествата изхвърляни отпадъци – остатъци от храни, мазнини, косми, малки количества препарати за миене и къпане, които допринасят за запушвания. Те също са фактори за нарушаването на гладкостта на старите тръби отвътре.

 

Смяна на стари водопроводни тръби

 

Признаци, че трябва да извикате специалисти за смяна на тръбите

по принцип е разумно да ни се обадите за смяна с нови тръби преди да започнат да се проявяват признаци и проблеми. Така ще се избегнат и разходи за ремонти, защото старите тръби се повреждат лесно. Заедно с тръбите ви съветваме да поръчате нови уплътнения, меки връзки, кранове, за да имате изцяло нова ВиК система.

  • Ръжда във водата

Ако във водата има следи от ръжда, това е признак за наличие на корозия. Време е тръбите да се сменят с нови.

  • Потъмняване или обезцветяване на металните тръби на места

Тези промени показват, че е налице корозия. Корозирането се увеличава бързо и може скоро да предизвика големи проблеми. Трябва да се сменят поне повредените сегменти, а по-добре всички метални тръби.

  • Петна от течове

Тези петна също са признаци за увреждане на тръбите. Всеки момент може да се стигне до течове. Тръбите трябва да се сменят колкото може по-скоро.

  • Слабо налягане на водата

Това отслабване на налягането се дължи на натрупване на отлагания в тръбопровода. В районите с варовита вода варовикът лесно се отлага по вътрешността на тръбите. Нащърбването на старите тръби отвътре улеснява отлагането. И в такива случаи смяната на тръбите с нови е изходът от проблема.

 

Смяната на тръбите в дома ви

За да се сменят тръбите, първо се демонтират старите сегменти. Това се извършва в местата на съединяването им. За да се извадят старите сегменти, трябва да се премахне свързващият материал. Ако това е трудно, тръбите могат да се изрежат, за да се извадят.

След това се поставят и свързват чрез съединения новите тръби.

Свържете се със специалистите от Интер Канали, за да извършат качествено смяната на старите тръби. Ние ще осигурим необходимите количества PVC тръби за смяна, както и допълнителните материали, които са нужни.

Навременната смяна на старите тръби в дома ви осигурява нормално функциониране на водопроводната и канализационна система. Така ще си спестите и редица проблеми, които възникват с влошаването на целостта и вътрешността на старите тръби.