Почистване на септични ями и пречиствателни станции в столицата

Периодично се налага да се почистват септични ями и пречиствателни станции. За извличане на отпадъчните количества се грижи Интер Канали. Разполагаме с машини за вакуумно почистване на пречиствателни съоръжения в столицата. Нашите машини имат достатъчен капацитет за изпомпване на различни обеми от отпадни вещества.

 

Почистване на септични ями и пречиствателни станции

 

Почистване на септични ями

Повечето видове септични ями са свързани с риск от препълване, когато количеството на отпадните води започне да достига пълния капацитет на ямата. За да не се получи препълване и преливане, до резервоара на септичната яма трябва да има утайник, а пречистените води трябва да се отвеждат по тръба до преливно поле. Още едно условие за избягване на препълване и преливане е редовното изпомпване и отводняване на септичната яма.

 

Твърди образувания в септичните ями

Често се случва в септична яма да се образуват твърди маси. Те също трябва да се отстранят, за да се постигне пълно почистване. Нашият екип разполага със специално оборудване, с което разбиваме твърди образувания и така можем да ги изпомпим заедно с цялото съдържание на ямата.

 

Почистване на пречиствателна станция

В пречиствателните станции пречистването на отпадните води се извършва чрез аериране. За бактериите в нея трябва да се осигурява достатъчно количество кислород.

Докато почистването на септичните ями е достатъчно да се извършва веднъж годишно, при пречиствателните станции то трябва да е по-често – веднъж на 3-4 месеца.

 

Дезинфекциране след изпомпване и почистване

След като изпомпим и почистим септичната яма или пречиствателната станция, извършваме дезинфекция с подходящи препарати.

 

Извозване на изпомпените замърсявания до място, в което може да се изхвърлят

След като нашият екип изпомпи съдържанието на ямата, този обем от замърсявания и отпадни води ще бъде извозен до място, където може да се изхвърли.

 

Признаци, че трябва да извикате фирма за почистване на септична яма или пречиствателна станция

Има няколко признаци, че септичната яма или пречиствателната станция вече е запълнена и трябва да извикате нашия екип.

Първият признак е неприятната миризма.

Забавянето на оттичането е още един признак за запълване на пречиствателното съоръжение.

Обадете се на екипа ни за спешно почистване и отпушване, ако около съоръжението се появи вода и почвата около него се замърси.

 

Внимавайте при изхвърляне на остатъци и отпадъци в канализацията

При използване на септична яма или пречиствателна станция трябва много да се внимава при изхвърлянето на остатъци от храни и отпадъци. Те могат лесно да предизвикат запушване в системата, а освен това да не могат да се разградят от бактериите в тази система.

Не се препоръчва да се изхвърлят мазнини, тъй като те полепват по стените и задържат и всякакви други частици. Това затруднява както пречистването на отпадните води, така и почистването на септичната яма или пречиствателната станция.

Не трябва да се изхвърлят дори и малки количества разтворители, почистващи средства, антибактериален сапун, фармацевтични препарати. Не допускайте изхвърляне и на хигиенни материали, които не се разлагат. Други видове отпадъци, които не трябва да се изхвърлят в тези пречиствателни съоръжения, включват утайка от кафе, черупки от яйца.

Изпратете запитване за редовно почистване на септична яма или пречиствателна станция в столицата, за да разчитате по всяко време на специалистите от Интер Канали.