Почистване на пречиствателни станции

Пречиствателните станции са едно алтернативно решение, когато няма изградена канализация. Както периодично трябва да се почистват септичните ями, така и пречиствателните станции се нуждаят от почистване. В съвременното стрителство се предлагат различни решения за изграждане на пречиствателни станции, които в общи линии работят на един и същ принцип. Отпадните води трябва да се пречистват преди да се отвеждат до естествени водни басейни.

Всяка станция има отделение за механично почистване, което се нуждае от периодично отстраняване на натрупванията от замърсители. Наслояването на различни частици може да е по-голямо или по-малко, в зависимост от замърсеността на водите.

В станциите се извършва първо механично пречистване на примеси и утайки. След филтриране и утаяване се извършва и химическо пречистване, ако е необходимо. Така замърсителите вече са отстранени от отпадните води и количествата пречистена вода могат да се отвеждат до водни басейни.

 

Почистване на пречиствателни станции

 

Почистване на съоръженията за механично пречистване на отпадните води

Механичното отстраняване на замърсявания – едри и дребни частици,се  извършва, като първо водите се прецеждат, а след това се оставят да се утаят тези замърсявания, които могат да се премахнат по този начин. За прецеждането се използват сита и решетки, които да задържат едри замърсители. Те имат филтърни мрежи с различна големина на отворите за задържане на частиците.

Използва се и филтриране, за да се задържат замърсявания, които са останали чрез прецеждането и не са се утаили.

Неразтворените във водата частици могат да се отстранят и чрез центрофугиране.

За да осигурим добро почистване на отпадните води от пречиствателните станции, от съоръженията периодично се отстраняват натрупаните замърсявания, за да не пречат на прецеждането и филтрирането на следващите количества води.

Основното премахване на тези замърсяващи частици се осъществява чрез промиване и обработване с четки. Натрупванията могат да се отстранят и с вакуум машина за почистване на канализация.

 

фирма за почистване на пречиствателна станция

 

Почистване на основната помпа и филтъра за едри частици

Основна част от почистването е демонтирането на основната помпа и на филтъра за едри частици, за да се почистят добре от наслагванията. Нашите специалисти имат опит в тези операции и ще почистят напълно тези части от станцията ви, а след това ще ги монтират обратно.

 

Колко често трябва да се почистват станциите

Честотата на почистване от екипа на Интер Канали зависи от големината на станцията и от степента на замърсяване на водите. Освен това още един важен фактор е концентрацията на замърсяващите частици и вещества. Затова се обадете на нашите специалисти, за да направим оглед и да установим дали е време за почистване. А след това ще следим какви са основните замърсители и с каква скорост се натрупват замърсяванията в пречиствателните съоръжения, за да ви препоръчаме на какви периоди трябва да се отстраняват натрупванията в тях.

За да функционират без проблеми пречиствателните ви станции, разчитайте на периодичното им почистване от екипа на Интер Канали.