Почистване на мазниноуловители

Мазниноуловителите са необходими за задържане на мазнините от отпадните води. Те улавят както растителните, така и и животинските мазнини. Затова се използват в магазини за месо и риба, в хлебопекарни, в кухни на заведения, в кланици, в болници, в преработвателни предприятия и комплекси, които преработват и произвеждат продукти за хранително-вкусовата промишленост.

 

Почистване на мазниноуловители

 

Ползи от мазниноуловители

  • Предотвратяване на запушвания: с тези пречистващи елементи се избягва наслагването на налепи от мазнини в канализацията, които бързо биха способствали за образуване на запушване.
  • Предотвратяване на образуване на мастни киселини, които имат корозивни свойства.
  • Предотвратяване на повишаване на киселинността на водата в пречиствателните станции, поради разграждането на мазнини.
  • Избягване на неприятни миризми от каналите.

 

Как се извършва улавянето на мазнини

Тъй като мазнините са с по-ниска плътност от плътността на водата, те изплуват на повърхността, след като отпадните води постъпват в мазниноуловителя. След отделянето по гравитационен способ на мазнините водата се отвежда в канализацията. Събраните на повърхността мазнини остават там докато дойде време за отстраняването им от мазниноуловителното съоръжение.

 

Регламентиране на използването на мазниноуловители

За правилното използване на мазниноуловители направете справка в от Наредба № 7 от 2000 година. Тя регламентира Условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

За да може мазниноуловителите в магазина, заведението, учреждението или предприятието ви да функционират ефективно, е необходимо редовно почистване от фирма за ВиК услуги.

 

При мазниноуловители с по-голям обем е необходимо по-често почистване

Капацитетът на мазниноуловителите е различен. Камерите им имат обем от 500 до около 20 000 литра.

При по-голям капацитет задържането на мазнини е по-голямо. Затова може да се наложи по-често почистване от специалисти.

За да не се стигне до задръстване на камерите с мазнини, е препоръчително да се поръчва редовна профилактика от специализирана фирма като Интер Канали, която е сключила договор с общината за регламентирано извозване на отпадни води.

Честото почистване на мазнинуловителите е наложително и когато те са монтирани в обекти, в които няма централна канализация. В такива случаи те са част от съоръженията за пречистване на отпадните води и бързо се задръстват. След почистване на такива мазниноуловители се налага и извършване на санитаризиране с подходящи препарати.

 

Оборудване, с което се почистват мазниноуловители

Освен препарати за почистването на тези важни пречистващи елементи е важно да се използва професионално оборудване, включително помпи с каквито разполага фирма Интер Канали за почистване на септични ями.

Един от начините за почистване на мазнините е с прилагането на високо налягане, за да се изтеглят отделените мазнинни натрупвания.

За почистване може да се използват и препарати, с които се осъществява биологично разлагане на мазнинните количества.

Изборът на начин на почистване за премахване на мазнинните налепи е по преценка на специалистите, които извършват професионално почистване и отпушване.

Редовното почистване на мазниноуловителите осигурява условия за безпроблемно функциониране на уредите в магазини, фирми, учреждения, предприятия. Така инсталираните елементи за отстраняване на мазнините ги задържат и в канала постъпва само пречистена от мазнинни примеси вода.