Почистване на канализация от строителни отпадъци

Външната част на канализацията е изложена на рискове поради промените в околната среда и действията на хората. При слягане на почвата тръбите на каналите, свързващи сградата с уличната канализация, могат да се разместят. Така се получават условия за попадане на външни обекти. Ако в близост до сградата се извършват строителни дейности или ако неотдавна са били извършени такива и отпадъците не са почистени напълно, такива отпадъци лесно могат да попаднат в каналите.

 

Почистване на канализация от строителни отпадъци

 

Проникване на строителни отпадъци с пукване или счупване на тръбата

Условия за попадане на строителни отпадъци се получават и ако има счупване на тръби или проникване на корени на дървета, които освен че нарушават целостта на тръбите, отварят пролуки за попадане на едри отпадъци.

При запушване, причинено от строителни отпадъци, специалистите от Интер Канали първо правят оглед, а след това изкопават до откриване на участъка, в който има натрупани такива отпадъци. Тръбата трябва да се смени, а строителните отпадъци да се извадят, дори малките частици от тях. Така няма да остане риск от ново запушване в бъдеще.

 

Почистване от строителни отпадъци, когато тръбата не е пукната или счупена

Почистването зависи от това, какви са отпадъците. Първо трябва да се направи изкоп, за да се  открие тръбата, в която са заседнали отпадъците. Тръбата трябва да се извади, а отпадъците да се отстранят от нея. Ако са по-малки парчета, те се изваждат по-лесно. Но ако масата от отпадъци е образувала плътен слой или парчетата са прекалено големи, може да се наложи те да се разбият или самата тръба да се смени с нова.

Ако строителни отпадъци са заседнали във външната канализация, но близо до изхода от сградата, отпушването може да се извърши с професионални спирали. Те имат голяма дължина и с тях може да се достигне до отпадъците и да се започне изваждането им. Ако е образувана плътна запушваща маса, може да се сменят накрайници, с които да се разбие тя.

 

Строителни отпадъци, изхвърляни в каналите в сградата, също създават големи проблеми

Ако при ремонт в канала се изхвърлят малки отпадъци от строителни материали, те могат да заседнат още в сградата. Тогава, ако не може да се извадят отпадъците с професионални уреди – спирали с накрайници, подходящи за извличане на различни видове натрупвания, може да се наложи частта от тръбата, в която са заседнали строителните отпадъци, да се смени.

Особено рисково е изхвърлянето на строителни материали на прах, които смесени с вода образуват солидна маса и тя се втвърди. Тогава може да се наложи и къртене, за откриване на тръбата и подмяната й.

 

Строителните отпадъци трябва да се изхвърлят на определените места

Проблемите със запушвания и нужда от почистване на канализацията от строителни отпадъци могат да се избегнат, ако след приключване на строителните дейности те се извозят до определени за такива отпадъци места. В домовете не трябва да се изхвърлят никакви количества строителни материали, колкото и малки да са те. Такива материали трябва да се изнасят и изхвърлят извън домовете, защото пуснати в канализацията те могат да причинят запушвания и да се наложат големи ремонти, докато се постигне почистване от тях и смяна на дадените участъци от тръбите.

При съмнение за запушване на канализацията със строителни отпадъци свържете се с екипа на Интер Канали.