Профилактика и почистване на каломаслоуловители

Когато в канализацията постъпват големи количества пясък, пръст, мазнини и други по-едри утайки, тя не може да се справи с тези количества. Освен това тези отпадъци застрашават градската канализационна система и пречиствателните съоръжения от замърсяване. Ето защо законът изисква на обекти, в чиито отпадни води има такива замърсители, да се монтират специални утайници, наречени каломаслоуловители.

 

Почистване на каломаслоуловители

 

За какво служат каломаслоуловителите

Каломаслоуловителите са вид утайници, които служат за почистване на замърсявания от различен произход – кал, масла, петролни продукти и др.

Този тип отпадъци се улавя и задържа в специални шахти преди да навлезе в канализацията. Това изисква периодично тези каломаслоуловители да бъдат почиствани и освобождавани от натрупаните замърсявания.

Каломаслоуловителите са предназначени да отделят нефтените продукти и маслата от калта и водата.

Използването на лицензирани фирми за извършване на тази дейност е задължително, тъй като депонирането им се извършва само на регламентирани от закона места, за които фирмата трябва да е сертифицирана.

 

Видове каломаслоуловители

В зависимост от изискванията за качеството на пречистваните води каломаслоуловителите могат да бъдат два класа. Тези полиетиленови съоръжения са предвидени за подземен монтаж тип шахта или тип септичен съд.

Качественият материал, от който са изработени позволява да бъдат монтирани на пясъчна възглавница и покрити с филц, без да се налага укрепването на изкопа с бетон.

При избор на каломаслоуловител е добре да вземете такъв, който има вграден микрофилтър. Също така трябва да съобразите капацитета с размера на работната площ, която ще се отводнява.

Важно е да проверите дали производителят притежава необходимите сертификати за такъв  тип съоръжения, според българското законодателство, за да немате проблем с узаконяването.

Според изискванията на европейските директиви за отпадните води, навсякъде където има вероятност от изливи на масла и петролни продукти трябва да бъдат инсталирани каломаслоуловители. Най-често такива обекти са: ресторанти и други заведения за хранене, преработвателни предприятия и цехове от хранителната промишленост, бензиностанции, автосервизи, паркинги и гаражи, депа, машинни паркове, индустриални площадки и др.

 

Къде се използват каломаслоуловители, които трябва да се почистват

  • Хранителско-вкусовия сектор

Повечето предприятия и производствени цехове в хранителния сектор (месопреработване, млекопреработване), заведенията за хранене, хипермаркети и търговски центрове разполагат с мазнино уловители в канализационната система.

  • Автомивки, сервизи, автоморги и бензиностанции

В канализацията на такива обекти непрекъснато попадат мазни отлагания или други замърсявани, които се утаяват в каломаслоуловителите и трябва да се почистват редовно.

 

Професионално почистване на каломаслоуловители

Поддръжката на тези съоръжения включва периодична профилактика и почистване на маслоуловителите. Необходимо е да използвате услугите на специализирана фирма, тъй като се касае за промишлен отпадък, който може да причини замърсяване на околната среда.

Важно е да се използват разрешени в нормативните уредби техника и оборудване и персоналът да е обучен и с необходимия опит в дейността.

Извозването на събраните отпадъци също е в специален режим, законово регламентиран.

 

Машини и оборудване за почистване на каломаслоуловители

В зависимост от вида на отпадъка и количеството Интер Канали използва различни комбинирани машини с капацитет от 2.3 м3 до 26 м3, специално оборудвани с мощни вакуумни помпи за изсмукване на кал, мазнина и тиня.

Регулярното почистване на каломаслоуловителите е важно, за да може те да функционират ефективно и да не се стига до проблеми в канализацията.