Отпушване на шахти

Запушените шахти са проблем, който се отразява и на оттичането на отпадните води от сградите. Могат да се запушат както шахтите в мазето, така и тези на улицата, до сградата.

При запушване на шахта тези води не могат да продължат към уличната канализация и започват да се връщат. Това създава риск от наводнение, освен че не може да се олзват мивките и тоалетните в домовете. При запушена шахта използвайте услугите на професионалистите от Интер Канали за изпомпване на водите и отстраняване на запушващите материали. След почистването на шахтата от отпадъците, натрупани там, ще се възстанови оттичането.

 

Отпушване на шахти

 

Какво допринася за запушване на шахти

Шахтите са не само отвори, през които се извършва оглед на канали и се премахват натрупаните отпадъци. Те са и утайници, в които се задържат твърди частици и тиня и други утайки от отпадните води.

Шахтите в мазетата поемат не само отпадните води, но и отпадъците, носени с тях. Част от тези отпадъци, особено по-големи, могат да останат в шахта в мазето и да поставят начало на запушване.

В уличните шахти при попадане на по-големи отпадъци, особено от външната среда, се увеличава рискът от запушване. Около и в тези отпадъци лесно се задържат и по-малки, носени от отпадните води – например хигиенни материали. Така запушването се образува по-бързо.

За да не се допусне шахтите около дадена сграда да се запушат, те трябва профилактично да се почистват от отпадъците поне два пъти годишно. Разчитайте на нашата фирма за отпушване на канали и шахти за профилактика и почистване на шахти, за да не се стигне до запушването им.

Запушване може да се образува и след обилни валежи, които препълват шахтите и с водата, постъпваща в тях, се носят и различни боклуци от улицата. Така също бързо може да се стигне до запушена шахта.

 

фирма за отпушване на запушени шахти

 

Почистване на шахта и пълно отпушване

При установяване, че дадена шахта е запушена, екипът ни първо я почиства. Започваме с извличане на едрите отпадъци, за което използваме спирали. След това започваме да изваждаме и по-малките. След като се премахнат натрупаните отпадъци, малки и големи, шахтата се отпушва. За да се разбие запушващият слой, използваме отново професионални спирали. Към тях имаме различни накрайници, от които подбираме подходящите, за да проникнем през запушващия слой и да го разбием с въртеливи движения. Така се отваря отново пътят за отпадните води към уличната канализация.

Натрупванията на отпадъци в шахти в мазето може да са по-бързи, ако се изхвърлят всякакви по-едри отпадъци от храна, мокри кърпички и други. Не изхвърляйте такива материали в мивката и тоалетната. Те лесно се отлагат, или в самия дом, или във вертикален щранг в блок, или в шахтите. За запушванията много допринасят по-едри отпадъци. Не допускайте изхвърлянето им в канализацията. Изхвърляйте ги заедно с другия боклук.

Запушените шахти са сериозен проблем. Освен че задържат отпадъци, които не се разграждат, в тях се задържа и тиня и други утайки, които започват да издават неприятна миризма. При първите признаци на запушена шахта се свържете с екипа на Интер Канали за отпушването и пълното й почистване.