Отпушване и ремонт на хоризонтален щранг

Хоризонтални щрангове има във всеки дом, на всеки етаж. Те отвеждат отпадните води до вертикалните щрангове.

Освен това на приземно ниво вертикалните щрангове се изпразват в хоризонтални щрангове, които отвеждат събраните от сградата отпадни води до уличната канализация.

Хоризонталните щрангове могат да бъдат скрити в стените или под земята, или да са открити – както по етажите, така и извън сградата. Откритите щрангове се проверяват и ремонтират по-лесно.

Запушването е чест проблем в хоризонталните щрангове. За отпушване на хоризонтални канализационни тръби се грижи екипът на Интер Канали.

 

Отпушване на хоризонтален щранг

 

Отпушване на хоризонтални щрангове на етаж

Тези щрангове се запушват често. Причината е замърсяването на канала с остатъци от храни, мазнини и други частици от миене на продукти и съдове, а в санитарните помещения в хоризонталните щрангове попадат косми, остатъци от сапун. В някои домове се изхвърлят и хигиенни материали, които много бързо предизвикват запушване.

Признаците на начално запушване са неприятна миризма от каналите и забавено оттичане на водата, колкото по-бързо се обадите на нашия екип, за да извършим механично отпушване, толкова по-бързо ще се избавите от проблема.

За отпушването първо проверяваме с професионална спирала на какво разстояние се е натрупало наслояването на замърсявания. Подбираме от комплекта от накрайници за спирали  подходящите за вида на даденото натрупване. С въртеливи движения разбиваме натрупването. След това е необходимо промиване, което извършваме с вода под налягане. Така вътрешността на тръбата се почиства дори и от най-дребните остатъци от запушването.

 

Отпушване на хоризонтални щрангове от сграда до уличната канализация

Тези щрангове поемат отпадните води от цялата сграда. По-едри отпадъци, които не са заседнали в щранговете в сградата, могат да се задържат в тях. Освен това външната среда може да причини запушвания, поради размествания на почвата, попадане на едри предмети – камъни, строителни отпадъци и други. Корените на дърветата наоколо, прорасвайки в тръбите, също причиняват запушвания.

За проверка на външните хоризонтални щрангове може да се използват спирали, ако се проверяват участъци в близост до сградата. За по-далечните участъци проверката се извършва през ревизионните шахти.

За отпушване на наслоявания се използват спирали. За участъци по-далеч от сградата през ревизионна шахта мове да се вкара спирала, с която първо се изваждат едрите отпадъци, а след това се разбива наслоената отпадъчна маса.

Ако запушването е причинено от попадане на отпадъци в спукана или счупена тръба, нашият екип разкопава до откриване на участъка. Изваждаме повредената тръба и я подменяме. След ремонта на канала засипваме отново с пръст.

 

Запушване поради недостатъчен наклон на външните хоризонтални щрангове

За да функционира добре канализацията, тя трябва да е проектирана и изпълнена правилно.

Особено важно е наклонът на външните щрангове да е достатъчен, за да позволява оттичане. В противен случай лесно се получават запушвания. В такива случаи нашите специалисти ще променят и наклона на тръбите, за да се премахне рискът от лесно бъдещо запушване.

 

В канализацията не трябва да се изхвърлят отпадъци

Всякакви отпадъци, дори много малки, допринасят за запушвания. Особено опасни са мазнините и хигиенните материали. Ако след ремонт остане насипен материал или разтвор, той в никакъв начин не трябва да се изхвърля в каналите, защото може да се получи втвърдяване и образуване на запушване, което ще изисква много усилия и време, за да се отстрани.

Потърсете ни за профилактичното почистване на канализацията – редовната профилактика помага за предотвратяване на запушвания.

Ако вече е налице запушване на хоризонтален щранг, нашите специалисти ще се справят с него. Ние сме в готовност за бързо рагиране при повиквания.