Отпушване на улична канализация

Независимо дали става въпрос за дъждовни води, отпадни води или други течности, уличната канализация има важна роля за отвеждането на водите и поддържането на чистотата и хигиената на обществените места, предотвратявайки замърсяването на околната среда.

Въпреки изградените системи и технологични подобрения, запушванията и проблемите с уличната канализация често са свързани с редица предизвикателства, за решаването на които е необходима спешна намеса от професионалисти по отпушване на канали.

 

Отпушване на улична канализация

 

Какво включва уличната канализация

Уличната канализация е важна част от инфраструктурата на всяко населено място. Тя е част от канализационната система, която се намира под земята и се използва за събиране и отвеждане на отпадъчните води от улиците, тротоарите и други обществени места.

Уличната канализация включва следните елементи:

  • Ревизионни шахти: Ревизионните шахти са открити или закрити конструкции, които се използват за достъп до канализационните тръби за целите на почистване, ремонт или промиване.
  • Канални сифони: Каналните сифони са устройства, които се използват за предотвратяване на разпространението на неприятни миризми от канализационната система.
  • Канализационни тръби: Канализационните тръби са тръби, които се използват за транспортиране на отпадъчните води от улиците до пречиствателните станции.

Уличната канализация обикновено се изгражда от бетон, стомана или пластмаса. Диаметърът на канализационните тръби варира в зависимост от количеството отпадъчни води, които трябва да бъдат транспортирани.

Ето някои от основните функции на улична канализация:

  • Събиране и отвеждане на отпадъчните води от улиците, тротоарите и други обществени места.
  • Предотвратяване на разпространението на неприятни миризми от канализационната система.
  • Предотвратяване на замърсяването на околната среда.

Уличната канализация е отговорност на общините. Те са отговорни за изграждането, поддръжката и ремонта на улична канализация.

 

Кога се налага отпушване на улична канализация

Отпушването на улична канализация се налага, когато в канализационните тръби се натрупат отпадъци, които пречат на нормалното оттичане на водата. Тези отпадъци могат да бъдат от различни материали като:

  • Пясък и чакъл: Тези материали могат да се натрупат в канализационните тръби, особено в райони с много строителни дейности.
  • Корени на дървета: Корените на дърветата могат да проникнат в канализационните тръби и да ги запушат.
  • Мазнини и масла: Мазнините и маслата могат да се втвърдят и да образуват запушвания в канализационните тръби.
  • Храни: Хранителните отпадъци, които се изхвърлят в канализацията, могат да се натрупат и да образуват запушвания.

 

Признаци за запушена улична канализация

Забавеното или затруднено оттичане на водата от канализацията винаги е сигнал, че има нещо нередно с канализацията. Ако от каналите идва неприятната миризма – също може да е признак за запушване.

Появата на вода на повърхността на земята, в близост до канализацията, е ясен индикатор за по-сериозен проблем.

Ако забележите някой от тези симптоми, е важно да се обадите на специалист за отпушване на канализацията.

 

Отпушване на улична канализация

Изборът на метод за отпушване зависи от причината за запушването и от тежестта на проблема. За отпушване на улична канализация обикновено се използват методи за механично отпушване с  различни инструменти, като машини със спирали или хидравлични помпи, за да се разкарат отпадъците, които причиняват запушването.

Машинното отпушване на канали с вода под налягане е бързо и ефективно и може да отстрани дори най-тежките запушвания, причинени от строителни отпадъци, прорастнали корени на дървета, мазнини и масла.

За да не идентифицира проблема или да се локализира мястото на запушването може да се използва и видеодиагностика със специална камера, която заснема вътрешното състояние на тръбите и показва в реално време заснетия материал. След анализ и преценка на ситуацията, може да се реши дали не се налага и извършване на допълнителни ремонтни дейности, свързани със замяна на амортизирани или повредени участъци от канализационната система.

Използването на професионални услуги за отпушване на улична канализация предоставя необходимата експертиза и ресурси за бързо и ефективно решаване на проблемите, като същевременно се гарантира безопасност и спазване на стандартите.