Отпушване на ревизионна шахта

Ревизионните шахти се изграждат, за да може през тях да се проверява състоянието на каналите. През тези шахти се извършва отпушване на канали. Но има случаи, в които ревизионна шахта може да се запуши и така не може да се извърши проверка на канализацията. Такова запушване пречи и на оттичането. Затова при съмнения или сигурно установяване, че имате запушена ревизионна шахта, потърсете специалистите от Интер Канали.

 

Отпушване на ревизионна шахта

 

Кои са местата за монтиране на ревизионни шахти

Такива шахти се монтират главно на места, в които има промени в канализацията – в напречното сечение на тръбите или в наклона на даден участък.

Но и в прави участъци от канализацията, в които няма и промяна на напречното сечение на тръбите, също се монтират шахти за ревизия. Така през тях може да се проверява състоянието на каналите.

 

Почистване на ревизионна шахта от запушващи отпадъци

Когато самата шахта се задръсти с отпадъци, носени от отпадните води или попаднали отвън, е невъзможно тя да се използва за оглед. Обадете се незабавно на нашия екип, за да извършим отпушване. Изваждаме големите отпадъци ръчно, за да освободим пространството. Ако е необходимо, използваме уреди като професионални спирали.

Важно е да се извадят неразлагащите се отпадъци – такива са хигиенните материали, особено често мокри кърпички, както и изпуснати по невнимание предмети – много често това са детски играчки. Ако има натрупване на мазнини поради изхвърляне на обилно количество мазнини в каналите, то трябва също да се отстрани колкото може по-бързо.

Ревизионните шахти се задръстват и с отпадъци от външната среда. Такива са камъни, строителни отпадъци, или корени на дървета, които са проникнали в шахта и са причинили запушване. Нашият екип изважда отпадъците, за да освободи шахтата. Корените на дърветата се изрязват, за да не пречат на възможностите за оглед.

 

Използване на професионални уреди за отпушване на ревизионна шахта

Отпадъците могат да се наслоят и да образуват плътна маса, която трябва да се разбие. След това частите от наслояването се изваждат, за да се изпразни шахтата от тях.

Разбиването се извършва с професионални спирали, които могат да проникнат и в плътна маса от отпадъци, мазнини и други. С въртеливи движения масата от замърсявания се разбива и парчетата вече лесно се изваждат.

 

Промиване на отпушената ревизионна шахта

Както при отпушване на канализация, и при отпушване на ревизионна шахта след изваждане на натрупванията от отпадъци трябва да се извърши промиване. Нашите специалисти използват професионална помпа, която подава мощна струя вода. Така се отмиват всички остатъци от натрупването на отпадъци, дори най-малките. Ако останат части от натрупването и не се извърши промиване, остатъците ще започнат да привличат нови частици от отпадните води и по-бързо да се образува ново запушване на шахтата.

 

Проверка на участъците, съседни на отпушената ревизионна шахта

Практиката ни е показала, че обикновено в участъците, съседни на запушена ревизионна шахта, също се наслояват замърсявания. Затова след отпушване на шахтата нашият екип проверява и участъците, съседни на тази шахта, за да ги почистим и да не дадем възможност в тях да се образуват запушвания.

Навременното отпушване на ревизионна шахта спестява проблеми и помага за възстановяване на възможността за проверка на канализацията през тази шахта. За отпушване на ревизионни шахти се обадете на Интер Канали.