Отпушване на канал в подземен паркинг

Подземният паркинг се нуждае от поддържане и редовно почистване от отпадъци, за да не се запушат каналите. Неизбежно тези канали се замърсяват от праха, внасян отвън, но небрежното отношение и изхвърлянето на отпадъци, дори и малки, превръща замърсяването в запушване. Затова е добре да се поставят кошчета за отпадъци и по възможност автомобилите да се мият често, за да се намали общото замърсяване на подземния паркинг и вследствие на това замърсяването на каналите в него, което лесно може да причини дори пълно запушване.

Ако вече се е образувало запушване на канал в подземния паркинг, най-добре е да се потърси специализирана фирма за отпушване на канали. Всякакви любителски опити за премахване на натрупванията в канала могат да усложнят положението. А отлагането на повикване на специалисти може да има сериозни последствия. Ако се предприеме миене на паркинга, а запушването е пълно, водата няма да може да се оттече и ще се стигне до наводнение.

Ако при запушване на подземния паркинг водата вече се е върнала обратно и го е наводнила, е необходимо първо да се изпомпи и след това да се извадят натрупванията на отпадъци от канала, за да се отводни помещението.

 

Отпушване на канал в подземен паркинг

 

Запушванията вследствие на нарушено оттичане могат да причинят наводняване и на други части на сградата

Всеки подземен гараж има шахти и сифони, в които се събират водите, оттичащи се при дъжд или при топене на сняг. Но както е посочено по-горе, заедно с тези води в каналите попадат и прах и дребни частици, които могат да запушат както шахти, така и сифони на паркинга.

Вследствие на запушването се нарушава и оттичането в канализационните тръби, а това поражда рискове от наводняване не само на паркинга, но и на гаражите и мазетата в сградата.

 

Отпушване по механичен способ

Отпушването на канал на подземен паркинг трябва да се постигне без използване на препарати, разчитащи на агресивно действащи химикали. Това е начинът за отпушване, прилаган от специалистите с опит, защото прилагането на силни препарати крие рискове от повреди на каналите.

Изваждането първо на едрите отпадъци, посредством професионални спирали, а след това и разбиването на наслояването от дребни частици с въртеливо движение на спиралите и използване на подходящи накрайници се постига без препарати.

За да се премахнат всички частици от замърсяването, след отпушването се извършва промиване на канала с вода под налягане.

 

Ако е необходимо, се извършва видеодиагностика

ВиК специалистите от Интер Канали използват видеокамери за оглед и записване на видео от огледа на канала, в който има проблем. При запушване може да има и участък от канала, в който се улеснява отлагането на замърсявания, например при грапавост или корозия, ако канализацията е със стари тръби. Видеодиагностиката помага за получаване на точна информация, за да може специалистите да извършат отпушването според обстоятелствата.

Отпушването на канал в подземен паркинг е важно за поддържане на добри условия за използването на паркинга и за елиминиране на рискове от наводняване. Освен отпушване от специализирана форма след премахване на натрупванията, причинили задръстване на канала, трябва да се полагат грижи паркингът да не се замърсява с изхвърляне на отпадъци, дори и дребни частици от храна, опаковки и други. Всякакви замърсявания, изхвърлени фасове, дъвки, мокри кърпички създават рискове от запушване и е недопустимо изхвърлянето им на пода на подземния паркинг.