Механични методи за отпушване на канали

Когато се окаже, че има запушен канал, първата мисъл на вишеещите в дома или работещите в дадения офис е да изсипят препарат, включващ химикали, за да разгради наслоените замърсявания и така бързо да се постигне отпушване на канализация.

Но професионалистите по ВиК услуги и ремонти отдавна вече не прибягват до разяждащи замърсяванията препарати. Те са агресивни не само за наслояванията, но и за самите тръби. Съществуват рискове и за хората, които използват такива препарати. Не на последно място, препаратите със силни химикали замърсяват околната среда.

Когато се обадите на Интер Канали за отпушване на канал, ще се отзовем веднага, за да приложим един от начините за механично отпушване. Така отстраняваме натрупванията и след това почистваме напълно канала, за да не останат никакви частици, които да послужат като основа за ново запушване.

 

Механични методи за отпушване на канали

 

Какви са начините за почистване и отпушване с механични средства

Механичното отстраняване на замърсяванията се извършва с разбиване на натрупания слой, пречещ на оттичането на водата. За разбиване може да се използват професионални уреди, с каквито разполагат нашите специалисти.

  • С професионални спирали

За достигане до замърсяванията във вътрешната канализация използваме спирали с голяма дължина. Към тях има накрайници от различни видове, така че можем да подберем подходящ накрайник за всеки случай на запушване. Запушващото наслояване се разбива с въртеливи движения, първо на по едри, а след това и на по-дребни части. За да се премахнат всички остатъци от замърсяванията, след отпушването със спирала трябва да се извърши обилно промиване на канала, за да се постигне пълна чистота. Ако останат някакви частици от наслояването, те могат да започнат да привличат отпадъчни частици и да започне образуване на ново запушване.

  • С уреди през шахта при запушване на тръби от външната канализация

При запушване в тръбите, водещи от сграда до уличната канализация, достъпът е възможен през близките ревизионни шахти. Между тях трябва да се прокара метално въже, чрез което да се раздвижи и разбие натрупаната замърсяваща маса. За придвижване на въжето се използват лебедки при двете шахти. Към въжето има и накрайник за разбиване на натрупвания.

При отделяне на по-големи парчета от натрупването те се събират и изнасят за изхвърляне. Придвижването на въжето с разбиващия накрайник се извършва до пълно разбиване на натрупаното запушване.

  • Чрез изкопаване, ако до запушването не може да се достигне по друг начин

При тръбите от външната канализация от сградата може да възникне запушване поради разместване, пукване и счупване на дадена тръба. Тогава в нея могат да проникнат камъни, едри отпадъци, да прораснат корени на дървета.

За да се отстрани такова запушване, трябва да се изкопае дефектният участък и да се извадят запушващите материали. След това тръбата се подменя с нова и се съединява с останалите тръби. Изкопът се засипва отново и се възстановява видът на терена.

 

Хидродинамичното отпушване и промиване като профилактика са препоръчителни

Когато нашите специалисти преценят, че е подходящо отпушване със силна струя с вода под налягане, прилагаме този метод. Водната струя под налягане разбива натрупания запушващ слой и отнася всички частици от замърсяванията.

Промиването на канали може да се извършва и профилактично. Поръчайте такава периодична профилактика на нашия екип, за да не допуснете запушване на канализация. Препоръчваме ви да поръчвате профилактично промиване на канали поне веднъж годишно. За профилактика и отстраняване на запушвания се грижи екипът на Интер Канали.