Изпомпване и почистване на септични ями

Септичната яма събира и разгражда отпадъците от санитарните съоръжения на дома. Ако не се почиства периодично, твърдите отпадъци и калта се натрупват и могат да доведат до препълване на септичната яма. Това може да доведе до преливане и замърсяване на околната среда, подземни и повърхностни води.

Акумулирането на отпадъци в септичната яма може да доведе до неприятни миризми, които се разпространяват около дома.

Освен това непочистваната септична яма може да стане източник на различни болести и инфекции.

Ето защо, за да поддържате септичната си система в работно състояние и да предотвратите проблеми, е важно да спазвате редовния график за почистване, който е подходящ за конкретните условия на вашата собственост и брой на обитателите. В противен случай, можете да се изложите на сериозни проблеми и нежелани последствия както за околната среда, така и за здравето си.

 

Изпомпване и почистване на септични ями

 

На колко често трябва да се изпомпва септичната яма

Честотата на почистване на септичната яма зависи от няколко фактора, включително големината на септичната яма, броят на обитателите в дома, обемът на отпадъците, които се изхвърлят, и вида на използваната септична система. Обикновено се препоръчва да се извършва почистване на септичната яма на следните интервали:

  • На всеки 2-3 години: Това е стандартният интервал за почистване на септични ями при семейства с нормално брой обитатели и обичайна употреба на санитарните съоръжения.
  • По-често при по-големи семейства: Ако вашият дом се обитава от по-голям брой хора, по-голям обем на отпадъците ще се изхвърля в септичната яма, което може да наложи по-често почистване.
  • По-често при по-малки септични резервоари: Ако септичният ви резервоар е по-малък, то той ще се запълни по-бързо и може да изисква по-често изпомпване.
  • Интензивна употреба: Ако използвате много вода в дома си, това увеличава натоварването на септичната система.
  • Почистване при проблеми: Ако забележите проблеми със септичната система, като например бавно оттичане на водата, неприятни миризми или забавен отток в тоалетната, трябва да извършите почистване независимо от редовния график.
  • Препоръчания на специалисти: Професионалистите от фирма Интер Канали, които са специализирани в изпомпването на септични ями, могат да ви консултират и препоръчат подходящия интервал за почистване, базиран на конкретните условия във вашия случай.

Не е винаги лесно да се определи точният интервал за почистване на септичната яма, но следването на горепосочените насоки и консултирането с професионални съвети може да ви помогне да поддържате септичната си система в добро състояние и да избегнете сериозни проблеми.

 

Каква техника се използва от професионалистите за изпомпване на септични ями

Специалистите от Интер Канали използват специализирана техника и оборудване за изпомпване на септични ями. Тази техника е проектирана да осигури ефективно и безопасно изваждане на съдържанието на септичната яма. Ето някои от основните видове оборудване и техника, които се използват:

  • Септични камиони

Септичните камиони са специализирани превозни средства, оборудвани с вакуумни системи и контейнери за съхранение на изпомпвания материал. Те се използват за събиране и изсмукване на отпадъците от септичната яма.

  • Вакуумни помпи

Тези помпи са снабдени с мощни вакуумни системи, които създават негативно налягане в контейнера на септичния камион и позволяват на професионалистите да изсмучат течността и твърдите отпадъци от септичната яма.

  • Специализирани инструменти

За разбиване и премахване на твърдите утайки, които могат да се натрупат на дъното или стените на септичната яма, професионалистите често използват специализирани инструменти и оборудване, като роторни или хидравлични машини за пробиване.

  • Средства за дезинфекция и почистване

След изпомпването, екипът ни използва специализирани средства за дезинфекция и почистване на контейнера на септичния камион. Това помага да се унищожат микробите и неприятните миризми.

Важно е да се отбележи, че извършването на изпомпването и почистването на септичната яма и пречиствателната станция изисква специализирана техника и знание, и трябва да се извършва от лица, които са лицензирани и опитни в тази област. Това гарантира, че процесът се извършва правилно и безопасно, и че отпадъците се обработват според всички регулации и стандарти за околната среда. Фирма Интер канали разполага с необходимите лицензи и разрешителни за извозване и депониране на отпадни води от септични ями и пречиствателни станции за региона на София.