ВиК услуги в София: Редовно обслужване на септични ями

Преливането на септична яма е сериозен проблем, който може да има сериозни последици за околната среда, здравето на хората и инфраструктурата на канализационната система.

За да се предотвратят преливанията на септични ями и да се минимизират рисковете и последиците от тях, е от съществено значение да се осигури редовно професионално почистване на септичните ями. Това е необходимо не само за поддържане на функционалността на канализационната система, но и за защита на околната среда и човешкото здраве.

Фирма Интер канали разполага с квалифицирани специалисти, които разполагат с необходимото оборудване и опит за обслужване на септични ями ефективно и безопасно в София и региона. При почистването се отстраняват натрупаните канализационни отпадъци от септичната яма, което предотвратява преливанията и осигурява нейното правилно функциониране.

 

почистване на септични ями

 

Как функционира септичната яма и защо е необходимо редовно почистване

Септичната яма е основен компонент на системата за отвеждане и обработка на отпадъчни води в места, където няма достъп до централни канализационни мрежи. Тя работи по следния начин: отпадъчните води от битовите и санитарните съоръжения, като тоалетни, кухненски уреди и душове, се отвеждат към септичната яма, където те се разделят на твърди и течни части. Течната част се отделя от солидните отпадъци и се отвежда през дренажните тръби в почвата, където се абсорбира и филтрира.

Въпреки този процес на разделение и филтрация, с течение на времето септичната яма натрупва твърди отпадъци и остатъчни материали на дъното и в стените си. Тези натрупвания могат да намалят капацитета на септичната яма и да доведат до проблеми с нейното функциониране. Затова, редовното почистване на септичната яма е от съществено значение, за да се осигури нейната ефективност и дълготрайна работа.

 

Значение на редовното професионално почистване

Чрез отстраняване на натрупаните отпадъци от септичната яма се предотвратява риска от преливане и изтичане на замърсени води в почвата и водните източници.

Редовното почистване на септичната яма има пряко отражение върху здравето на хората и животните, тъй като се намалява риска от разпространение на бактерии, вируси и патогени, които могат да бъдат пренесени чрез замърсената вода.

Редовното почистване също така подобрява общата ефективност и функционалност на канализационната система, като предотвратява наводнения и други аварийни ситуации, които могат да бъдат причинени от преливане или запушване на септичната яма.

 

Процесът на професионално почистване на септичната яма

Фирма Интер канали е лицензирана за извършване на този вид услуги и е запозната с всички нормативни изисквания за нейното извършване.

Пристигнал на място, екипът ни извършва оглед на вашата септична яма, за да се определи нейния размер, тип и местоположение, като се анализира нивото на натрупване на отпадъчни материали. Професионалистите проверяват също така и за наличие на запушвания, течове или други проблеми. След това се дава оценка на разходите за почистване.

Ако нивото на отпадъците е над определената граница или ако се открият други проблеми, като например запушване на дренажните тръби или неправилно функциониране на септичната система, може да се предложат решения за тяхното отстраняване.

Интер канали  разполага с вакуумни камиони цистерни, които са способни да извлекат отпадъчните материали от ямата. Почистват се всички филтри и дюзи.

След изпомпването на отпадъците, септичната яма се почиства и дезинфекцира, за да се осигури нейната хигиенна и функционална състояние.

Утайката и отпадъчните продукти, извлечени от септичната яма, се транспортират до лицензирано за целта депо на Столична община.

Нашите препоръки за профилактични мерки и поддръжка на системата включват редовни инспекции и почиствания на ямата и следене на нивата на отпадъчните води.

Не забравяйте, че редовното почистване на септичната яма е от съществено значение за нейната правилна работа и за предпазване от екологични проблеми.