Видеодиагностика на тръби от ф 50 до ф 600

Видеодиагностика на тръби е метод, който се използва за визуално оценяване на състоянието на тръби и канали, като се използва видео технология. По този начин може да се проучи вътрешното състояние на канализацията, без да е необходимо да се кърти или демонтира.

Специализираните камери за видеодиагностика обикновено имат гъвкави кабели, които позволяват на операторите да маневрират в тръбата и да записват видео от различни ъгли и позиции. Камерата е свързана с монитор, който показва изображението отвътре на тръбата.

Проблемите, които могат да бъдат открити чрез видеодиагностика на тръби са следните:

 • Пукнатини и повреди по тръбите;
 • Запушвания;
 • Корозия;
 • Натрупване на отлагания;
 • Вътрешни дефекти;
 • износвания.

Видеодиагностика на тръби от ф 50 до ф 600

 

Кои са предимствата на видеодиагностиката на канали

Видеодиагностиката позволява бързо и ефективно да се оцени състоянието на канализацията. Тя притежава следните важни предимства:

 • Точна локализация на проблемите – пукнатини, блокажи, корозия и др.
 • Бърз и ефективен начин за визуална проверка. Това спестява време и ресурси.
 • Способността да се видят проблемите директно често спестява излишни ремонти.
 • Позволява предварителното определение на потенциални проблеми и предотвратява изненадващи аварии.

Всички тези предимства правят видеодиагностиката на канализация изключително полезен инструмент за поддържане и управление на канализационните системи, осигурявайки по-бързи, по-точни и по-икономични решения.

 

Какви са стандартните размери на тръбите в канализацията, които могат да се обследват с камера 

Размерите на тръбите в канализационните системи варират в зависимост от спецификациите и нуждите на дадената инфраструктура. Стандартните размери, които могат да се използват в канализационни системи от ф 50 до ф 600 мм. са следните:

 • Ф 50 мм – Ф 100 мм

Тези по-малки размери се използват често за домашни и малки комерсиални канализации. Тръбите с диаметър от 50 мм до 100 мм могат да обслужват отпадъчни води от баня, тоалетна, кухня и други домакински източници.

 • Ф 150 мм – Ф 300 мм

Този размер на тръбите се използва за по-големи канализационни системи, които могат да обслужват както многоетажни жилищни сгради, така и малки бизнес сгради. Те обичайно се използват и в общинските и обществени канализации.

 • Ф 350 мм – Ф 600 мм

Тези по-големи размери се използват в по-големи обекти като индустриални комплекси, промишлени зони и общински канализационни системи. Тръбите с диаметър от 350 мм до 600 мм могат да поемат голям обем отпадъчни води и са предназначени за по-големи нужди на инфраструктурата.

Важно е да се отбележи, че тези размери са само примерни и реалните размери на тръбите в канализационните системи могат да варират значително в зависимост от конкретните изисквания и проекти. Също така, материалите на тръбите също могат да варират от PVC и HDPE до бетон и други, в зависимост от приложението и предназначението на канализационната система.

При видеодиагностика за тръби с по-малък диаметър фирма Интер канали използва камера с жило, а за тръби с по-голям диаметър на отвора се използва робот камера, която прониква директно през отвор в канализацията.

 

Каква е разликата между камера с жило и робот камера за видеодиагностика на канализация 

Разликата между камера с жило и робот камера за видеодиагностика на канализация се отнася главно до начина, по който те се използват в тръбопровода и маневрират в тях.

 • Камера с жило

Камерата с жило е компактна и лека с гъвкаво жило, което може да се превива през завои и извити тръби.

Използва се главно за инспекции на по-малки и по-достъпни тръби, както и за проверки на домашни канализационни системи. Предназначението й е за по-ограничени пространства, където роботът може да не може да достигне.

Операторът управлява движението на камерата с жило чрез ръчно устройство, което позволява маневриране в тръбите.

 • Робот камера

Робот камерата обикновено е по-голяма и по-тежка от камерата с жило. Тя се движи по вътрешността на тръбата с помощта на колела и е оборудвана с по-сложни сензори и функции.

Подходяща за големи канализационни тръби и инфраструктурни проекти, където е необходимо по-сложно и точно изследване. Може да бъде използвана и в по-големи тръби с по-големи обеми отпадъчни води.

Роботите обикновено се управляват от оператор, който използва дистанционно управление. Това позволява прецизно маневриране и изследване на тръбите.

И двата типа камери имат свои предимства и недостатъци, които се оценяват в зависимост от конкретната ситуация, размера и дължината на тръбопровода, както и степента на достъпност и сложност на трасето.

 

Кога да ни потърсите за видеодиагностика на канали:

 • Когато има подозрение за повреди на канали;
 • Когато има запушвания;
 • Когато има повтарящи се проблеми;
 • Когато се планира ремонт или реконструкция на сграда или съоръжение.

Ако имате съмнения за проблеми с тръбите си, свържете се с нас за видеодиагностика – това е един от най-добрите начини да ги откриете и да предотвратите по-сериозни проблеми.