Видеоинспекция на канали: Какво показва за състоянието на вашата канализация

Видеоинспекцията на канали е процес, при който се използва специална камера, за да се заснеме вътрешността на канализацията. Камерата се въвежда през ревизия или шахта и се движи по тръбата, като заснема видео на всичко, което вижда.

Видеото от видеодиагностиката се записва на цифров носител и може да се разгледа по-късно на компютър. Това позволява на специалист да прецени състоянието на канализацията и да открие потенциални проблеми.

 

Видеодиагностика на канали

 

Какви са предимствата на видеоинспекцията на канализацията

Видеодиагностиката не уврежда канализацията. Камерата е проектирана да се движи плавно по тръбата, без да причинява повреди.

Дава точна информация за състоянието на канализацията. Видеото от видеодиагностиката позволява на специалист да види вътрешността на канализацията в детайли.

Може да се използва за откриване на различни проблеми като запушвания, пукнатини, корозия и други.

Видеодиагностиката е важен инструмент за проверка на състоянието на канализацията. Тя може да помогне за откриване на проблеми, преди да се влошат, и да предотврати по-сериозни повреди.

Чрез тези предимства на видеодиагностика, собствениците на имоти и управители на сгради са в състояние да предприемат превантивни мерки, които не само подобряват ефективността на канализационната система, но и предотвратяват бъдещи проблеми, които могат да доведат до сериозни повреди и разходи.

 

Какво може да се види при видеодиагностика на тръби и канали

Една от основните функции на видеодиагностиката е откриването на повреди, които не са видими от външната страна на канализационната система. Камерите могат да заснемат дори най-малките пукнатини или начални стадии на корозия, което помага в предотвратяването на сериозни повреди преди те да станат критични. Това ранно откриване на проблемите позволява на собствениците на имоти и управители на сгради да предприемат необходимите мерки за поправка преди да възникнат по-сложни проблеми.

Запушванията са най-честите проблеми, които се откриват при видеодиагностика на канали. Те могат да бъдат причинени от различни фактории:

  • Отпадъци – отпадъците, които се изхвърлят в канализацията, могат да се натрупат и да причинят запушване. Това може да бъде храна, хартия, косми и други.
  • Косми – космите от къщата могат да се натрупат в канализацията, образувайки гъста мрежа, която да задържа други отпадъци и така да се стигне до запушване.
  • Мазнини – изхвърлените мазнини и масла се втвърдяват в канала и полепват по стените на тръбите като ги стесняват и причиняват запушване.

Появата на пукнатини в канализацията могат да бъдат в резултат на корозия, лошо качество на материалите или механични повреди. Използването на нискокачествени материали при изграждането на канализацията може да доведе до появата на пукнатини. Механичните повреди, като например удари или натиск, също могат да причинят появата на пукнатини. Пукнатините могат да бъдат малки или големи, и могат да бъдат разположени навсякъде по дължината на тръбата.

Корозията е процес на разграждане на материала на канализацията. Тя може да бъде причинена от химични вещества, киселини или основи. Корозията може да доведе до отслабване на структурата на тръбата и до появата на пукнатини.

Разрушенията на канализацията се появяват в следствие на земетресения, наводнения и слягане на земните пластове. Разрушенията могат да бъдат малки или големи, и да доведат до изтичане на отпадни води от канализацията.

При видеодиагностика на тръби могат да бъдат открити и други проблеми, като например отломки, строителни отпадъци или проникване на корени на растения, които могат да причинят повреди на канализацията.

Камерите за видеоинспекция позволяват на операторите да проследят проблемите в реално време и точно да локализират местоположението на препятствията.

Видеодиагностиката не само помага в откриването на конкретни проблеми, но и предоставя цялостна оценка на общото състояние на канализационната система. С опита и професионалното обурдване, с което разполагат специалистите на Интер канали, могат да оценят степента на износване на тръбите, наличието на наслагвания или други проблеми, които биха възникнали в бъдеще.