Видеодиагностика на канализация, комини и други тръби

Видеодиагностиката на тръбите позволява детайлна визуална оценка на състоянието и функционалността на различни видове тръбопроводи и канали, комини и водосточни тръби. Екипът на Интер Канали използва специализирани видеокамери, които могат да бъдат поставени в тръбите за наблюдение в реално време. Видеодиагностиката позволява вътрешен поглед, като предоставя несравнимо ясна и подробна информация за състоянието на тръбите, без да се налага разрушаване на инфраструктурата.

 

Видео диагностика на канализация

 

Принцип на работа на видеодиагностика

Видеокамерата, използвана за диагностика на тръбите, е компактно и устойчиво устройство, снабдено със специални светодиоди за осветление. Тя може да бъде монтирана върху кръгла или квадратна глава, която се внася в тръбата или канала за запис на видео.

Камерата е свързана към външната част на сондата чрез гъвкав кабел. Сондата се движи по дължината на тръбопровода и предоставя стабилност и контрол по време на инспекцията.

Операторът използва управляваща конзола, за да навигира сондата и видеокамерата в тръбите, както и за запис и оценка на снимките и видеоматериалите.

След записа на видео и снимки, специализиран софтуер се използва за анализ на състоянието на тръбите и идентифициране на евентуални проблеми. Този софтуер позволява да засече нарушения като пукнатини, корозия, отлагания и други проблеми.

Видеокамерата, като основен инструмент при диагностиката, работи по следния начин:

  • Въвеждане в тръбата чрез сондата: След въвеждането й, камерата осигурява визуален достъп до вътрешната повърхност на тръбата.
  • Осветление: Специални светодиоди, поставени около камерата, осигуряват необходимата осветеност в тъмните тръби. Това позволява видеокамерата да записва ясни и подробни изображения.
  • Трансмисия на изображения: Видеокамерата предава изображения в реално време към управляващата конзола чрез кабела. Операторът може да види изображенията на монитора и да наблюдава състоянието на тръбите по време на инспекцията.

Видеоинспекцията представлява процеса на движение на видеокамерата по дължината на тръбопровода. По време на този процес, операторът внимателно проверява и записва визуални данни – нарушения, дефекти и други аномалии.

Получените данни от видеозаписите се използват за идентификация на проблемите и определянето на необходимите действия за ремонт или поддръжка.

 

Приложения на видеодиагностика

С неинвазивния си метод за преглед, видеодиагностиката може да открие следните проблеми и увреди:

  • Засмуквания и запушвания в канализационните тръби;
  • Пукнатини и нарушения в структурата на тръбите;
  • Натрупване на отлагания и камъни вътре в тръбите;
  • Оценка на състоянието на фитингите и съединителите;
  • Откриване на корозия и износване на метални тръби;
  • Проблеми със запушване на комини, водосточни и други тръби.

 

Предимства на видеодиагностиката в канализацията

Детайлните визуални данни позволяват бързо и точно идентифициране на проблемите, което води до бързи решения и реакции.

Необходимостта от изкопни работи е сведена до минимум или е изцяло изключена, което намалява разходите и времето за поддръжка.

Систематичните инспекции могат да се извършват редовно, предотвратявайки сериозни аварии и изливания на канализационни води.

Потърсете ни за съдействие при необходимост от видеодиагностика, за да сте сигурни в ективността на поддръжката и продължителността на експлоатация на тръбите.

Процесът на видеодиагностика играе съществена роля в поддръжката на канализацията и различните видове тръби и комини, тъй като предоставя точна и подробна информация за състоянието на вътрешността им и позволява да се открият причините за възникналите проблеми с тяхната пропускливост, а също и да се предприемат навременни действия за отпушване или ремонт.